کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خود اشتغالی

کلیپ خنده دار - گزارشی از نمایشگاه "خود اشتغالی" و گفتگو با افراد "کار آفرین" حوزه خود اشتغالی، در برنامه خندوانه ...(۱۸ شهریور ۹۴)