کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما به جای شاه حسینی۱

کلیپ خنده دار - شاه حسینی ترنم را برده بیرون و از نیما خواسته تا به جایش مدیر صحنه باشد و برنامه را پیش ببرد ... (۱۸ شهریور ۹۴)