کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش مردمی

کلیپ خنده دار - گفتگویی بای مردم، در یک مسیر پیاده روی، در یک پارک، درباره طبیعت و سرزندگی و ... (۱۷ شهریور ۹۴)