کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - وفای به عهد (دانیال اسماعیلی زاده)

کلیپ خنده دار - گزارشی از اهدای ۱۰ میلیون تومتن به ۱۰ نفر نیازمند، و وفای به عهد "دانیال اسماعیلی زاده - مهمان ۱۰ شهریور ۹۲ - استدیو خندوانه" ... (۱۶ شهریور ۹۴)