کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کیا (۱۹-خنده)

کلیپ خنده دار - حضور کیا در "تمرین خندیدن" برنامه خندوانه ... (۱۶ شهریور ۹۴)