کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کیا (۱۸-عطر)

کلیپ خنده دار - کیا به جای استفاده از عطر، روزی ۱۰ بار حمام می کند ... (۱۶ شهریور ۹۴)