کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان و هادی عامل

کلیپ خنده دار - گفتگو با هادی عامل (گزارشگر کشتی) در برنامه خندوانه با حضور جناب خان ... (۱۵ شهریور ۹۴)