کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان (مسابقه لبوفروشی)

کلیپ خنده دار - تمرینات فشرده جناب خان برای شرکت در مسابقات بین المللی "لبو فروشی"، در برنامه خندوانه ... (۱۵ شهریور ۹۴)