کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر- صعود علی مسعودی

کلیپ خنده دار - صعود علی مسعودی از گروه (۱-A)، به مرحله بعدی رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۱۴ شهریور ۹۴)