کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان (اعتیاد به تبلت)

کلیپ خنده دار - ماجرای اعتیاد جناب خان به بازی های رایانه ای و تبلت، و بستن و ترک دادن او توسط رامبد ... (۱۴ شهریور ۹۴)