کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (۲-B)(رضا شفیعی جم۲)

کلیپ خنده دار - گفتگو با رضا شفیعی جم، از گروه (B-۲)، بعد از اجرا و شقایق دهقان در پشت صحنه اجرای رضا شفیعی جم، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۱۳ شهریور ۹۴)