کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم -خنداننده برتر، (B-۲)(قرعه)

کلیپ خنده دار - چهارمین رقابت از اولین دور مسابقه خنداننده برتر؛ گروه(۲-B)، شقایق دهقان و رضا شفیعی جم، بخش اول: قرعه کشی ... (۱۳ شهریور ۹۴)