کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (A-۲) (هومن حاجی عبدالهی۲)

کلیپ خنده دار - گفتگو با هومن حاجی عبدالهی، از گروه (A-۲)، بعد از اجرا و امیرمهدی ژوله در پشت صحنه اجرای هومن حاجی عبدالهی، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۱۲ شهریور ۹۴)