کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (A-۲) (امیرمهدی ژوله۲)

کلیپ خنده دار - گفتگو با امیرمهدی ژوله، از گروه (A-۲)، بعد از اجرا و هومن حاجی عبدالهی در پشت صحنه اجرای امیرمهدی ژوله، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۱۲ شهریور ۹۴)