کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم -اوکراین

کلیپ خنده دار - گزارشی از "غرفه اوکراین - نمایشگاه ملل (دانشگاه تهران)" در برنامه خندوانه ... (۱۱ شهریور ۹۴)