کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - پرستو گلستانی و کتاب

کلیپ خنده دار - گزارشی از "پرستو گلستانی" و معرفی کتاب هایی بسیار عالی برای خواندن و کیف کردن ....(۱۰ شهریور ۹۴)