کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - انیمیشین خنداننده برتر

کلیپ خنده دار - انمیشینی درباره "چگونگی شرکت در مسلبقه خنداننده برتر و رای دادن به طنزپردازان" در برنامه خندوانه(۱۰ شهریور ۹۴) ....