کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (۱-B) (ا.عبدالرزاقی۲)

کلیپ خنده دار - گفتگو با الیکا عبدالرزاقی، از گروه (۱-B)، بعد از اجرا و بیژن بنفشه خواه در پشت صحنه اجرای الیکا عبدالرزاقی، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۰۶ شهریور ۹۴)