کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (۱-A) (ع.مسعودی۱)

کلیپ خنده دار - اجرای علی مسعودی از گروه (۱-A)، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۰۵ شهریور ۹۴) (