کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (جای سوزن انداختن!)

کلیپ خنده دار - نیما برای رفاه حال افردای که "جای سوزن انداختن" پیدا نمی کنند، یک ایده جدید را اجرا می کند ... (۰۴ شهریور ۹۴)