کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بهروز بقایی (مشهد۵)

کلیپ خنده دار - بخش پنجم گزارش بهروز بقایی از سفرنامه مشهد، تصاویری از هنگامه نقاره ها در حرم رضوی ... (۰۳ شهریور ۹۴)