کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بهروز بقایی (مشهد۲ - قول خداداد عزیزی)

کلیپ خنده دار - بخش دوم سفرنامه بهروز بقایی به مشهد، حضور در مرکز توانبخشی "فیاضبخش مشهد" به همراه "خداداد عزیزی" و وفای به عهد خداداد .... (۰۱ شهریور ۹۴)