کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - دکتر اسماعیل امینی (وفای به عهد)

کلیپ خنده دار - گزارشی از وفای به عهد دکتر اسماعیل امینی در برنامه خندوانه....(۳۰ اَمرداد ۹۴)