کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کیا (۱۵-کلاس خصوصی)

کلیپ خنده دار - بخش دوم تدریس خصوصی کیا؛ کیا که برای "تدریس خصوصی فلسفه، درب منزل" آگهی پخش کرده، نمی تواند متقاضیان آگهی را درست جذب کند، او نیاز دارد به یک ... (۳۰ اَمرداد ۹۴)