کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کیا (۱۴-تدریس خصوصی فلسفه)

کلیپ خنده دار - بخش اول ماجرای "کلاس خصوصی فلسفه - آقا کیا" در برنامه خندوانه....(۳۰ اَمرداد ۹۴)