کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (منتقد - ب)

کلیپ خنده دار - بخش دوم ماجرای منتقد شدن نیما و تغییر و دگرگونی همه چیز در خندوانه با هدف ساخت درست و اصلاح برنامه....(۲۸ اَمرداد ۹۴)