کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - علی مسعودی (کارآموزی!)

کلیپ خنده دار - خاطرات علی مسعودی از دوران کارآموزی و همراهی با باجناق آینده اش! در برنامه خندوانه...(۲۸ اَمرداد ۹۴)