کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - ا.عبدالرزاقی و ا.زندگانی (وفای به عهد)

کلیپ خنده دار - گزارشی از وفای به عهدی که الیکا عبدالرزاقی و امین زندگانی در برنامه خندوانه داده بودند ... پاکسازی محیط زیست...(۲۸ اَمرداد ۹۴)