کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بیمارستان کودکان

کلیپ خنده دار - گزارشی از کار فوق العاده مربیان کانون پرورش فکری کودکان برای بچه های بیمارستان کودکان، در برنامه خندوانه... حتما ببینید، خیلی جالبه...(۲۷ اَمرداد ۹۴)