کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - دورِهمی آزادگان

کلیپ خنده دار - گزارشی جالب ازدورهم جمع شدن های آزادگان، در برنامه خندوانه... (۲۵ اَمرداد ۹۴)