کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - آستندآپ کمدی آزادگان

کلیپ خنده دار - اجرای استند آپ کمدی توسط آزادگان، آقایان عباس جمالی و سیدرسول موسوی نژاد، در برنامه خندوانه.... (۲۵ اَمرداد ۹۴)