کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خاطرات آزادگان

کلیپ خنده دار - خاطرات آزادگان، روزهای قبل از بازگشت به میهن، در برنامه خندوانه...(۲۵ اَمرداد ۹۴)