کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - معرفی کتاب

کلیپ خنده دار - "... یه روز، یه لره..." معرفی کتاب "یه روز، یه ..."، کتابی با محتوای معرفی مشاهیر اقوام و بخش های مختلف کشور، در برنامه خندوانه .... (۲۴ اَمرداد ۹۴)