کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بلیت فروشِ مترو

کلیپ خنده دار - گفتگویی با بلیت فروش های مترو و بازنمایی بخشی از دغدغه های آن ها در برنامه خندوانه....(۲۳ اَمرداد ۹۴)