کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بهروز بقایی (سیرجان-۶) - بازار قوَتو

کلیپ خنده دار - بخش ششم سفرنامه بهروز بقایی به سیرجان، گزارشی از بازار قوَتو در شهرستان سیرجان، در برنامه خندوانه...حتما ببینید، عالیه...(۲۳ اَمرداد ۹۴)