کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کیا (۱۰) - کوسه!

کلیپ خنده دار - شوخی این بار رفقای کیا با او، منجر شده کوسه ای او را از وسط به دو نیم کند و ... (۲۳ اَمرداد ۹۴)