کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - مهران احمدی و درخت!

کلیپ خنده دار - گفتگویی شیرین با مهران احمدی درباره درختان و محیط زیست، و پخش گزارشی تامل برانگیز از قطع درختان پالم در رشت و کار تحسین برانگیز یک شهروند در حمایت از این درختان! در برنامه خندوانه...(۲۲ اَمرداد ۹۴)