کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان (ریزگرد!)

کلیپ خنده دار - انتقادهای تند جناب خان از مشکل ریزگردها و وجود خاک! در هوای جنوب کشور، در برنامه خندوانه..."... ریزگرد ها، نوع جدیدی از آلودگی های ابداع بشر! هستند که می توانند به مراتب از دیگر انواع آلودگی های زیست محیطی خطرناک تر و زیان بارتر باشند..."(