کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بهروز بقایی (سیرجان - ۲)

کلیپ خنده دار - بخش دوم سفرنامه بهروز بقایی به سیرجان و همراه شدن با یک کتاب فروش سیار، در برنامه خندوانه...(۱۸ اَمرداد ۹۴)