کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (فروشِ اعضای بدنِ رامبد!)

کلیپ خنده دار - نیما که برای کسب درآمد و پول، هر راهی را امتحان می کند، هم چنان به دنبال پیداکردن مشتری برای فروش اعضای بدن رامبد جوان است....(۱۶ اَمرداد ۹۴)