کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بهترین لبخند هفته

کلیپ خنده دار - بهترین لبخند هفته برنامه خندوانه این بار تعلق گرفت به...(۱۶ اَمرداد ۹۴)