کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (فالگیر - آ)

کلیپ خنده دار - فکر جدیدی نیما برای کسب درآمد، روی آوردن به فالگیری ست...او در برابر مبلغی ناچیز! که از مهمانان خندوانه می گیرید، فال آ ن ها را برایشان می بینید!...(۱۶ اَمرداد ۹۴)