کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - روشتای شهید بهشتی (سیستان)

کلیپ خنده دار - گزارشی از مردم و فضاهای جذاب روستای "شهرک شهید بهشتی - ایرانشهر - سیتان و بلوچستان" در برنامه خندوانه...خیلی جالبه...(۱۳ اَمرداد ۹۴)