کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - زورخانه

کلیپ خنده دار - اجرای حرکات زورخانه ای توسط پهلوانان و پیشکسوتان ورزش های باستانی کشور در برنامه خندوانه....(۱۲ اَمرداد ۹۴)