کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارشات لندن

کلیپ خنده دار - گزارشی دیگر از گپ و گفت با مردم لندن، در برنامه خندوانه.... (۱۰ اَمرداد ۹۴)