کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (شیزوفرنی!) (ب)

کلیپ خنده دار - نیما و بیماری "شیزوفرنی" در برنامه خندوانه (بخش دوم) (۱۰ اَمرداد ۹۴)