کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (شیزوفرنی!) (آ)

کلیپ خنده دار - نیما و بیماری "شیزوفرنی" در برنامه خندوانه (بخش اول)(۱۰ اَمرداد ۹۴)