کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - چوب فروشی

کلیپ خنده دار - گزارشی از شغل چوب فروشی در یک کارگاه چوب بری، در برنامه خندوانه...(۱۰ اَمرداد ۹۴)