کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - اُپراتور ۱۱۸

کلیپ خنده دار - گزارشی از اپراتورهای ۱۱۸ در برنامه خندوانه... (۰۶ اَمرداد ۹۴)