کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (رانندگی!)

کلیپ خنده دار - نیما برای گرفتن عکس از دوربین های بزرگراه استفاده کرده و ....(۰۶ اَمرداد ۹۴)